• Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar K071

  • Sikker bruk av kjemikalier K082

  • HMS grunnkurs arbeidsmiljø NI002

  • HMS for ledere (§3-5) NI004

  • HMS Praktisk introduksjonskurs NI003

  • Badge

    Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

  • Førstehjelp K116

  • Gassikkerhetskurs K019

  • ISPS/havnesikring K076